Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450113 razy |

BIP

Tryb przyjmowania skarg


Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym tutejszego Sądu - pok. 140 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłane za pośrednictwem poczty.
Skargi przyjmowane są w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych( Dz. U. z 16maja 2012r., poz.524).
Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu jest Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu, z wyłączeniem skarg podlegających rozpoznaniu na podstawie art. 41a § 2-4 oraz art. 41b §2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz.1070 ze zm.).


Adres Sądu:


Sąd Rejonowy w Sieradzu
ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1
98-200 Sieradz


Adres poczty elektronicznej Sądu: administracja@sieradz.sr. gov.pl


Treść ogłoszenia dotycząca trybu przyjmowania skarg

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu