Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450087 razy |

BIP

Status prawny

Sąd Rejonowy w Sieradzu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Działa w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
- Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016, poz. 2062, t.j.).
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014, poz.1407 ze zm.).

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu