Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450116 razy |

BIP

Stan spraw rozpatrzonych

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Sieradzu w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.Wydziały sądu Pozostałość na 31.12.2013r. Wpływ Załatwienie Pozostałość na 31.12.2014r.
I Wydział Cywilny 1573 6661 6444 1790
II Wydział Karny 974 7124 7150 948
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 548 1924 1955 517
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 197 594 461 230
V Wydział Gospodarczy 527 2960 2873 614
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 1073 10313 10637 749
Razem: 4892 29576 29620 4848
Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Sieradzu w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.Wydziały sądu Pozostałość na 31.12.2012r. Wpływ Załatwienie Pozostałość na 31.12.2013r.
I Wydział Cywilny 1270 6117 5814 1573
II Wydział Karny 821 7258 7105 974
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 376 2104 1932 548
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 134 566 503 197
V Wydział Gospodarczy 663 2820 2956 527
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 386 10425 9738 1073
Razem: 3650 29290 28048 4892
Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Sieradzu w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.Wydziały sądu Pozostałość na 31.12.2011r. Wpływ Załatwienie Pozostałość na 31.12.2012r.
I Wydział Cywilny 784 6111 5625 1270
II Wydział Karny 911 7960 8050 821
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 368 1778 1770 376
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 91 432 389 134
V Wydział Gospodarczy 359 3002 2698 663
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 407 9151 9172 386
Razem: 2920 28434 27704 3650
Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Sieradzu w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.Wydziały sądu Pozostałość na 31.12.2010r. Wpływ Załatwienie Pozostałość na 31.12.2011r.
I Wydział Cywilny 926 7382 7524 784 
II Wydział Karny 704 8961 8754 911
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 263 1866 1761 368
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 106 461 476 91
V Wydział Gospodarczy 426 2737 2804 359
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 480 8335 8408 407
Razem: 2905 29742 29727 2920
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu