Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450082 razy |

BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzone są w oparciu o zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ze zm.).


W Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
- repertoria,
- wykazy,
- kartoteki,
- zbiory wokand,
- księgi pomocnicze.


Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu , kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczania i układu akt sądowych.
W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały, sekcje Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze. zm ) oraz przepisów prawa pracy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 16 sierpnia 2004r. archiwum zakładowe dla Sądu Rejonowego i Okręgowego prowadzi Sąd Okręgowy w Sieradzu.

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu