Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450126 razy |

BIP

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 
 
     Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rechabiltacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamietaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów wraz z dantmi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu