Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450140 razy |

BIP

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Sieradzu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Działa w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
- Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm).
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 180, poz.1508).

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu