Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450108 razy |

BIP

OGŁOSZENIA I ZARZĄDZENIAO G Ł O S Z E N I E
z dnia 19.05.2017r.
o zużytych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.

 

Ogłoszenie z dnia 19.05.2017r.
Załącznik Nr 1

 

 


O G Ł O S Z E N I E
z dnia 13.12.2016r.
o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.

 

Ogłoszenie z dnia 13.12.2016r.
Załącznik Nr 1

 

 


O G Ł O S Z E N I E
z dnia 31.05.2016r.
o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.

 

Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r.
Załącznik Nr 1

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 9/2016
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 16 marca 2016 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - Sprawozdania z wykonania planu działalności i Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu za 2015 rok.


 1. Zarządzenie nr 9/2016
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 30 grudnia 2015 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2016 rok.


 

 1. Zarządzenie Nr 54/2015
 2. Plan działalności Sądu na 2016r.

 


O G Ł O S Z E N I E
z dnia 28.10.2015r.
o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.

 

Ogłoszenie z dnia 28.10.2015r.
Załącznik Nr 1

 

 
O G Ł O S Z E N I E
z dnia 22.09.2015r.
o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.Ogłoszenie z dnia 22.09.2015r.
Załącznik Nr 1

 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 17 czerwca 2015 roku


              w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Sieradzu.


Zarządzenie Nr 31

 


ZARZĄDZENIE Nr 30/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 17 czerwca 2015 roku


              w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę: 15.08.2015r. oraz 26.12.2015r.


Zarządzenie Nr 30

 


ZARZĄDZENIE Nr 18/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 16 marca 2015 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - Sprawozdania z wykonania planu działalności i Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu za 2014 rok.


 1. Zarządzenie nr 18/2015r.
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 30 grudnia 2014 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2015 rok.


 

 1. Zarządzenie Nr 38/2014
 2. Plan działalności Sądu na 2015r.

 
ZARZĄDZENIE Nr 34/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
w porozumieniu z
Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 27 listopada 2014 roku


              w sprawie urzędowania Sądu Rejonowego w Sieradzu w dniach 13 grudnia 2014r. i 24 grudnia 2014r.


Zarządzenie Nr 34/2014

 


ZARZĄDZENIE Nr 25/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
w porozumieniu z
Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 15 września 2014 roku


              w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01.11.2014r.


Zarządzenie Nr 25

 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 21 marca 2014 roku


              w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 03.05.2014r.


Zarządzenie Nr 10


ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 21 marca 2014 roku


              w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 03.05.2014r.


Zarządzenie Nr 9


ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 13 marca 2014 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - Sprawozdania z wykonania planu działalności i Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu za 2013 rok.


 1. Zarządzenie nr 7/2014r.
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 45/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 31-12-2013 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2014 rok.


Zarządzenie oraz Plan działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu 


ZARZĄDZENIE Nr 45/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 18-12-2013 roku


Zarządzenie Nr 45/2013


ZARZĄDZENIE Nr 42/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 04-11-2013 roku


Zarządzenie Nr 42/2013


O G Ł O S Z E N I E
z dnia 30.10.2013r.
o zużytych i zbędnych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.1. Ogłoszenie z dnia 30.10.2013r.
2. Załącznik nr 1

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 17.10.2013r.
o zużytych i zbędnych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r.Wykonując dyspozycje art.70 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) publikujemy:ZARZĄDZENIE Nr 6/2013
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 05-02-2013 roku


Zarządzenie Nr 6/2013


ZARZĄDZENIE Nr 50/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 31-12-2012 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2013 rok.


 1. Zarządzenie Nr 50/2012
 2. Plan działalności Sądu na 2013r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 03.12.2012r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
świadkom, biegłym, tłumaczom i specjalistom z tytułu podróży
odbytej na wezwanie Sądu.1. Zarządzenie nr 46/2012
2. Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika
3. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 11.10.2012r.
o zużytych i zbędnych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.Ogłoszenie z dnia 11.10.2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 27-03-2012 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu za 2011 rok.


 1. Zarządzenie Nr 10/2012
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011rok.
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 30-12-2011 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2012 rok.


 1. Zarządzenie Nr 50/2011
 2. Plan działalności Sądu na 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2011
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 14.11.2011 roku


              w sprawie obsługi interesantów w dniach 15-16.11.2011r.


Zarządzenie Nr 43/2011

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 14.10.2011r.
o zużytych i zbędnych skladnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Sieradzu.Ogłoszenie z dnia 14.10.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 31-03-2011 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu za 2010 rok.


 1. Zarządzenie 10/2011
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010 rok.ZARZĄDZENIE Nr 38/2010
Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu
z dnia 31-12-2010 roku


              w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu na 2011 rok.


 1. Zarządzenie 38/2010
 2. Plan działalności Sądu na 2011 rok.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu