Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450078 razy |

BIP

Konta bankowe

Koszty sądowe, grzywny, opłaty oraz wpisy w sprawach należy uiszczać na konto:
NBP Oddział Łódź
92 1010 1371 0100 4122 3100 0000
Uwaga

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.

Wpłaty sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, rękojmie, depozyty sądowe itp.) należy uiszczać na konto:
BGK Oddział Łódź - do dnia 31.12.2014r.
76 1130 1163 0014 7127 5790 0002

UWAGA!!
Od dnia 01.01.2015r. zmianie ulega numer konta sum depozytowych:
Konto dla przelewów bankowych:
BGK Oddział Łódź:
32 1130 1017 0021 1001 4490 0004

Wszystkich wpłat gotówkowych należy dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao SA  (bez pobierania prowizji od wpłat) na rachunek numer:
06 1240 6957 0111 0000 0000 0725
Uwaga

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem)należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wpłaty sum na zlecennie (zaliczek na wynagrodzenia biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.) należy uiszczać na konto:
NPB Oddział Łódź
32 1010 1371 0100 4113 9800 0000
Uwaga

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem)należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej ( zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne na podstawie wezwań sądu)należy uiszczać na konto:
BGK Oddział Łódź
41 1130 1163 0014 7127 5720 0001
Uwaga

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem)należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu