Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450068 razy |

BIP

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Biuro obsługi Interesanta - (punkt obsługi interesantów) jest jednostką organizacyjną Sądu Rejonowego w Sieradzu w ramach Oddziału Administracyjnego - ( zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sadu Nr 2/11 z dnia 10 stycznia 2011r.)

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 z przerwą od godziny 12:00 do 12:30 

e-mail: boi@sieradz.sr.gov.pl

 

Przedmiot działalności:

  Udzielanie informacji o:

  1. ogólnych zasadach postępowania, w tym także zasadach wnoszenia środków odwoławczych;
  2. sposobie wypełniania formularzy sądowych;
  3. kosztach jakie należy uiścić, by zainicjować postępowanie jak i o przesłankach zwalniania z konieczności ich uiszczenia;
  4. przesłankach wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.
  5. Udostępnianie wzorów pism procesowych.

 

Regulamin określający organizację i sposób działania BOI

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu